Hans Rudolf Wandfluh ist/war zeichnungsberechtigt oder beteiligt bei folgenden Firmen
14.01.2003 Landert-Motoren AG mit Kollektivunterschrift zu zweien


Npgsql.NpgsqlException: relation "t_artikel" does not exist Severity: ERROR Code: 42P01 at Npgsql.NpgsqlState.d__a.MoveNext() in C:\projects\Npgsql2\src\Npgsql\NpgsqlState.cs:line 853 at Npgsql.ForwardsOnlyDataReader.GetNextResponseObject() in C:\projects\Npgsql2\src\Npgsql\NpgsqlDataReader.cs:line 1175 at Npgsql.ForwardsOnlyDataReader.GetNextRowDescription() in C:\projects\Npgsql2\src\Npgsql\NpgsqlDataReader.cs:line 1191 at Npgsql.ForwardsOnlyDataReader.NextResult() in C:\projects\Npgsql2\src\Npgsql\NpgsqlDataReader.cs:line 1377 at Npgsql.ForwardsOnlyDataReader..ctor(IEnumerable`1 dataEnumeration, CommandBehavior behavior, NpgsqlCommand command, NotificationThreadBlock threadBlock, Boolean synchOnReadError) in C:\projects\Npgsql2\src\Npgsql\NpgsqlDataReader.cs:line 1041 at Npgsql.NpgsqlCommand.GetReader(CommandBehavior cb) in C:\projects\Npgsql2\src\Npgsql\NpgsqlCommand.cs:line 613 at Npgsql.NpgsqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior cb) in C:\projects\Npgsql2\src\Npgsql\NpgsqlCommand.cs:line 591 at a_isapi.ReadPostSqlTables250(String mysql)
Wandfluh Werner Eagle GmbH Kandersteg Kandergrund
Wandhoven Wolfgang New Reinsurance Company Ltd Zuerich deutscher Staatsangehoeriger
Wandhoven Wolfgang New Reinsurance Company Ltd Zuerich Thônex
Wei Wang LGT Bank in Liechtenstein AG Vaduz Niederlassung Zuerich Winterthur chinesischer Staatsangehoeriger
Weichun Wang Wang Lubricants Co Nanjing China chinesischer Staatsangehoeriger
Weihua Wang New Voice Schweiz AG Zuerich chinesische Staatsangehoerige
Weizheng Wang RCC Ltd Basel Basel